BLOGS

No Internet Day
Others

I Spent “No Internet Day”

Here is the Catch: I was experiencing a little more overthinking than usual. On Friday night, around 8 PM, it hit me. Why so many thoughts and mind-battles? Let’s experience

Read More »
shiva gyawali writes, shiva gyawali - aena bhitrako mah
Others

ऐना भित्रको म। 

ऐना    ऐना भित्रको म।    भर्खर ऐना हेरे, परेला राम्रा छन् – निधार त्यति फराकिलो छैन।  तर होइन।  कपाल,  झुप्पो-झुप्पो परेर अगाडी झरेको छ – त्यहि निधारमा। दायापट्टी त्यहि

Read More »