Personal Development

Self- growth, Self – improvement, focus, personal development, self – love, believe, faith

Suggestions for Subconscious Mind – (From The Power of your subconscious mind)

Hey Champions, यहाँ हामीले The Power of Your Subconscious Mind बुकमा दिइएको बिभिन्न हाम्रो जीवनका पाटोमा उपयोगी prayer (प्रार्थना) लिएर आएका छौ। यी प्रार्थनाहरु  हजुरहरुले तन्द्राको अवस्थामा शान्त ठाउमा दोहोर्याउनु होला – ताकि कुनै अवरोध बेगर अवचेतन मनमा पुगोस।    मेमोरी power बढाउने prayer  “From today onward, my memory is improving in every way. I

Suggestions for Subconscious Mind – (From The Power of your subconscious mind) Read More »

काईलाबा