बुबाको मुख हेर्ने दिन बिशेस

Hello Champions, आज बाको मुख हेर्ने दिन। काइलाबा मा पनि पछाडी बा जोडिएको छ। आज हामी पनि काइलाबाको थोरै मुख हेर्ने। धेरै जनाले सोध्नुभयो काइलाबाको अर्थ के हो? शाब्दिक परिभाषाबाटै जादा – काइलाबा दुइओटा शब्दले बनेको छ – काइला अनि बा। काइला भन्नाले ४ भन्दा बढी सन्तानमध्येको चौथो सन्तानलाई बुझाउछ। र पछाडी जोडिएको बा शब्दले […]

बुबाको मुख हेर्ने दिन बिशेस Read More »