kailaba

The Richest Man in Babylon Quotes

Hey Champions, Today,  We have collected the best quotes from the all time best selling book The Richest Man in Babylon. This book was written by George S. Clason.  A man’s wealth is not in the purse he carries. A fat purse quickly empties if there be no golden stream to refill it. Richest Man in Babylon, George […]

The Richest Man in Babylon Quotes Read More »

5 -Top laws about life.

Hello, champions, Today we are going to see those 5 most important laws to understand life. 1. Murphy’s Law: The more you fear something the more it will happen. 2. Kidlin’s Law: If you can write the problem down clearly then the matter is half solved. 3. Gilbert’s Law: The biggest problem at work is

5 -Top laws about life. Read More »

बुबाको मुख हेर्ने दिन बिशेस

Hello Champions, आज बाको मुख हेर्ने दिन। काइलाबा मा पनि पछाडी बा जोडिएको छ। आज हामी पनि काइलाबाको थोरै मुख हेर्ने। धेरै जनाले सोध्नुभयो काइलाबाको अर्थ के हो? शाब्दिक परिभाषाबाटै जादा – काइलाबा दुइओटा शब्दले बनेको छ – काइला अनि बा। काइला भन्नाले ४ भन्दा बढी सन्तानमध्येको चौथो सन्तानलाई बुझाउछ। र पछाडी जोडिएको बा शब्दले

बुबाको मुख हेर्ने दिन बिशेस Read More »

गुरु पुर्णिमा – २०७८

“गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा: गुरुर्साक्क्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम:।” गुरु – अन्धकार बाट उज्यालो तर्फ डोर्याउने जो कोहीलाई गुरु भनिन्छ। जीवन भोगाईसंगै हामीलाई विभिन्न तरिका बाट डोर्याउनुहुने गुरुहरु हामी विभिन्न माध्यमबाट  भेट्दछौ। अझ गुरुको सान्निध्यमै रहेर ज्ञान पाउने अवसर धेरै कम ले पाउछन्। र पनि अहिले भने हामी संग पहिला जस्तो बाधा व्यवधान छैनन्, हामी जहाँ

गुरु पुर्णिमा – २०७८ Read More »