the compound effect

5 -Top laws about life.

Hello, champions, Today we are going to see those 5 most important laws to understand life. 1. Murphy’s Law: The more you fear something the more it will happen. 2. Kidlin’s Law: If you can write the problem down clearly then the matter is half solved. 3. Gilbert’s Law: The biggest problem at work is

5 -Top laws about life. Read More »

THE COMPOUND EFFECT SUMMARY

 The Compound Effect  -Darren Hardy हेल्लो champions  अति स- साना, साधारण लाग्ने कुराहरुको दिनहु  प्रयोग बाट कसरी हामी सफल हुन सक्छौ र के हो त compound नियम जसलाई Einstein ले पनि विश्वको ८औ आस्चर्य  भनेका थिए। अनि कसरी यसको प्रभाब को जिबनमा प्रयोग गर्न सक्छौ भन्ने कुराको व्यवहारिक तरिका  देखयिएको Darren Hardy ले लेखेको  पुस्तक 

THE COMPOUND EFFECT SUMMARY Read More »